Stránka 1 z 1

MCA Centenaire

PříspěvekNapsal: 02 leden, 2010 18:49
od Kysky
Zdravím
Nevíte někdo co je automobilka MCA zač? Odkud je atd. ?
Vůz od této automobilky má název Centenaire
http://photos.automobiles.free.fr/Evene ... aire_1.JPG
http://www.autodrome.fr/mca_centenaire_ ... _stand.jpg

Re: MCA Centenaire

PříspěvekNapsal: 02 leden, 2010 18:52
od LH22
Jé, to mám od Bburaga v 1:43, už asi tak od šesti let! :)

Re: MCA Centenaire

PříspěvekNapsal: 02 leden, 2010 18:56
od Kysky
JJ já ho mám od bBuraga taky pár let... Dneska když jsem se bavil s kámošem o sbírkách tak mě napadlo najít si co je to za auto...

Tak jsem něco našel s pomocí Lukáše Vaverky *thumbs up*

" What better way to celebrate the 100th anniversary of the Automobile Club de Monaco than with an exotic mid-engined supercar? That is exactly what Fulvio Maria Ballabio had in mind when he established Monte Carlo Automobile or MCA. Certainly not shy of ambition, Ballabio intended the new Monegasque built machine to rival the best both on the road and track. To achieve this he called in the help of designer Guglielmo Bellasi, who had been one of the composite innovators in Formula 1.

Ballabio and Bellasi spent nearly five years carefully developing the chassis for the new MCA. With Bellasi's vast composite experience, it was not surprising that the MCA was crafted entirely from carbon fibre. Suspension was conventional by double wishbones. With the chassis fully engineered Ballabio travelled to Bologna in March of 1990. Here he signed an agreement with Lamborghini to supply him with the latest version of the company's legendary V12 engine.

In August of 1990 MCA presented the 'Centenaire' to His Royal Highness Prince Rainier of Monaco, who was an avid collector of anything automotive. While the launch coincided perfectly with the ACM's 100th anniversary, it was still poorly timed. The market for exotic cars had just plummeted, making the market for cars like the MCA Centenaire very small. Eventually just 5 examples were produced between 1990 and 1992, but it was far from the end for the carbon fibre supercar.

In 1993 a Georgian businessman bought the rights to the MCA Centenaire and set about turning a road car into a circuit racer with the intention of competing in that year's 24 Hours of Le Mans race. The 'new' racing car was dubbed the MIG M100 for 'Migrelia & Georgia'. Entered by Georgia Automotive, the car made its debut during the Le Mans test where it clocked the 30th time nearly one and a half minutes behind the fastest car. The team returned for qualifying, but the M100 failed to make the cut and was not seen out again.

This was still not the end as MCA was bought by the Aixam company and the Centenaire was developed into the Mega Monte Carlo. The name was a clear nod to the origins of the supercar. The Lamborghini was replaced by a Mercedes-Benz V12 engine that Mega had previously used in the Track four wheel drive sports car. The exterior design was also modified and further modernized. Although based on a six year old design, the Mega Monte Carlo was one of the most exciting cars released at the 1996 Geneva Motor Show.

There were again intentions to race the car at Le Mans in both the GT1 and GT2 classes with two different engines. Production problems, however, prevented that the Monte Carlo was ever fully homologated. At least one racing car was built with a large rear wing and carbon fibre brakes. It is believed that production ceased by 1999 and it is not entirely clear how many examples were produced. Aixam/Mega went back to concentrate on their city-cars, while in 2008 MCA made a return with Ballabio and Bellasi still at the helm.

Featured is one of the two MCA Centenaire prototypes built. It was displayed in the Lamborghini museum from 1992 to 1999. Monaco's very first supercar is shown here on the stand of French car broker Autodrome during the 2007 Retromobile show. It was shown alongside another Lamborghini engined special; the Heuliez Pregunta."


GOOGLE PŘEKLAD:

Co lepší způsob, jak oslavit 100. výročí Automobile Club de Monaco, než s exotickým střední-engined superauta? To je přesně to, co Fulvio Maria Ballabio měl na mysli, když založil Monte Carlo automobilů nebo MCA. Určitě ne plachý ambicí, Ballabio určena monacké postaven nový stroj na soupeře to nejlepší jak na silnici a dráze. K dosažení tohoto cíle zavolal na pomoc návrháře Guglielmo Bellasi, který byl jedním z kompozitního inovátorů ve formuli 1.

Ballabio a Bellasi strávil téměř pět let pečlivě vývoj podvozku pro novou MCA. S rozsáhlými Bellasi je kompozitní zkušenost, nebylo divu, že MCA byla vystavěna výhradně z uhlíkových vláken. Pozastavení bylo běžné do dvojitých trojúhelníkových ramenech. Díky podvozku plně inženýrství Ballabio cestoval do Bologni v březnu 1990. Zde podepsal dohodu s Lamborghini poskytnout mu s nejnovější verzí společnosti legendární motor V12.

V srpnu 1990 předložila MCA 'Centenaire' Jeho královská výsost princ Rainier z Monaka, který byl vášnivým sběratelem automobilových nic. Zatímco trh dokonale shodoval s 100. výročím ACM, byl to ještě špatně načasované. Trh exotických vozů právě spadla, takže trh pro automobily, jako je MCA Centenaire velmi malé. Nakonec jen 5 příklady byly vyrobeny v letech 1990 a 1992, ale to bylo daleko od konce na superauta z uhlíkových vláken.

V roce 1993 gruzínský podnikatel koupil práva k MCA Centenaire a pustil se obrátil auto na silnici obvodu závodník s cílem konkurovat v tomto ročníku 24 hodin Le Mans. 'Nový' závodní vůz byl nazván M100 MIG pro 'Migrelia Georgia &'. Vstoupila do Gruzie Automotive, auto debutoval v průběhu testu Le Mans, kde je taktovaný 30. čas téměř jeden a půl minuty za nejrychlejší vůz. Tým se vrátil na kvalifikaci, ale M100 neprovedl řezu a nebylo vidět ven.

To bylo ještě není konec, MCA, koupil společnost Aixam a Centenaire byl vyvinut v Mega Monte Carlo. Jméno bylo jasné kývnutí na původ superauta. Lamborghini byla nahrazena Mercedes-Benz V12 Mega motor, který předtím používal v Track čtyři kola sportovního vozu. Vnější design byl také upraven a dále modernizován. Když je založeno na šest roků starý design, Mega Monte Carlo byl jedním z nejvíce vzrušujících vozů propuštěn na autosalonu v Ženevě 1996.

Tam byly opět záměry závod automobilů v Le Mans v obou tříd GT1 a GT2, se dvěma různými motory. Výrobních problémů, ale brání, že Monte Carlo byl vždy plně homologován. Alespoň jeden závodní vůz byl postaven s velkým zadním křídlem a brzdy z uhlíkových vláken. To je věřil, že výroba byla zastavena roku 1999 a není zcela jasné, jak mnoho příkladů byly vyrobeny. Aixam / Mega vrátil soustředit se na jejich město-automobilů, zatímco v roce 2008 MCA se vrátí s Ballabio a Bellasi stále u kormidla.

Nejlepší je jedním ze dvou prototypů MCA Centenaire postavena. To byl vystaven v muzeu Lamborghini 1992 - 1999. Monako je velmi první superauta je uveden zde na stánku francouzské auto makléř Autodrom v průběhu roku 2007 ukazují, Retromobile. Ukázalo se, spolu s dalším motorem Lamborghini zvláštní, Heuliez Dotaz.

Re: MCA Centenaire

PříspěvekNapsal: 02 leden, 2010 19:15
od goalmann
Úplně sem na tohle auto zapomněl, chtěl sem dát článek na CzechLamborghini, ale nakonec z toho sešlo. Článek ale mam napsaný:

Při blížícím se stoletém výročí založení monackého autoklubu (Automobile Club de Monaco) se jeho představitelé rozhodli, že k takovým narozeninám postaví vlastní automobil. A monacký automobil měl bojovat proti nejlepším a nejrychlejším vozům na trhu.

Vedoucím projektu byl Fulvio Maria Ballabio, který založil firmu Monte Carlo Automobile (MCA,) jež se měla stavbou vozu zabývat. Nově založená firma si za designéra vybrala Guglielema Bellasiho, který se podílel na prvním použití kompozitních materiálů ve formuli jedna. Právě lehké materiály byly hojně využity i na stavbě Centenaire.

Jako supersportovní automobil měl monacký vůz jezdit velice rychle, čemuž měl pomoci motor Lamborghini. Centenaire bylo poháněno tehdejší nejmodernější evolucí dvanáctiválce italské automobilky. Motor o objemu 5,2 litru a výkonu 455 koní pocházel z modelu Countach.

Vzhled vozu byl vytvářen taktéž Guglielem Bellasim, který se rozhodl pro kulaté, aerodynamické tvary. Při pohledu zpředu se však monacký supersport lehce podobá tehdejšímu Ferrari F40.

Prezentace vozu byla naplánována na srpen roku 1990, kdy byl automobil slavnostně představen monackému knížeti Rainierovi, známému automobilovému labužníkovi. Představení Centenaire sice vyšlo ke stoletému výročí založení monackého automobilového klubu, nicméně načasování do prodeje monackým tvůrcům nevyšlo.

Na počátku devadesátých let se trh se supersporty rozpadal díky ropné krizi, a tak neznámý vůz z Monte Carla nenašel mnoho obdivovatelů. Za dva roky výroby vzniklo Centenaire jen v pěti exemplářích.

V roce 1993 se jeden z gruzínských milionářů zakoupil práva na Centenaire a přestavěl jeden z automobilů na závodní speciál. Takto vzniklý automobil se měl postavit na startovní rošt slavného závodu v Le Mans. Automobil, nazývaný jako MIG M100 (Migrelia & Georgia,) však v kvalifikaci na závod pohořel a v hlavním závodě se již neobjevil.

Re: MCA Centenaire

PříspěvekNapsal: 02 leden, 2010 19:16
od Kysky
goalmann: Tak do toho *thumbs up* ;) Jsem rád že jsem mohl ničím pomoci k obsahu Czechlamborghini.cz *thumbs up* :D

Re: MCA Centenaire

PříspěvekNapsal: 02 leden, 2010 19:18
od supercar
Aj ja ho mam od buraga 1/43(alebo tak volako) tmavo modri.

Re: MCA Centenaire

PříspěvekNapsal: 08 květen, 2010 11:45
od alexdavid
very and beautiful picture of Ferrari is added,..thanks dude,..